ทอดกฐินวัดภูจันแดง ปี2563

 

    วันอาทิตย์ ที่  25 ต.ค. 2563

 
อาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  สมทบทุนสร้างกุฏิศาลาปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ

  จำนวนเงิน บริจาค ทั้ง สิ้น  179,988 บาท
  โดยมีรายนามผู้บริจาคเงิน ดังนี้

         สาธุในบุญกุศล ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญ ในครั้งนี้
 
Visitors: 289,184