LoGo

 

รับตรวจแบบโลโก้ ( LOGO )

ด้วยศาสตร์ทางลายเซ็นและฮวงจุ้ย 

จากวันเกิดของหุ้นส่วนทุกท่าน  ให้เหมาะสมทั้งรูปลักษณ์และสีที่ถูก

วงจุ้ย

       ขั้นตอนการตรวจแบบโลโก้ ( LoGo )

 

 1)  ส่งโลโก้ที่ออกแบบมาแล้ว และแจ้งรายละเอียดดังนี้

 *** ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของธุรกิจ

 

***วันเดือนปีเกิด ของหุ้นส่วนทุกท่าน

 

 ***ชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน 

 

 ***รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ทำในธุรกิจนี้

 

2) ระยะเวลาในตรวจแบบโลโก้   2-3  วัน  

 

3) อาจารย์จะส่งComment ในแบบโลโก้ ที่ให้ตรวจ  และจะแจ้งวิธีการแก้ไขให้ครับ 

 

4) ส่งทางไลน์

  

5)ส่งทางไลน์ก่อนทุกครั้ง ที่ทำการติดต่อ 

สนใจติดต่อ    อ.ธนวิสุทธิ์   เหล่าอารีย์  

     

        092-3819991 

              Line ID :  sinsaechoi9 

              

             ค่าครู      1000   บาท

 

       *** หากต้องการให้ตรวจ โลโก้ ที่ออกแบบ ไว้แล้ว ให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

  
 

 

 

 

Visitors: 294,350