ร่วมบุญ

   วันเสาร์ ที่ 25 พ.ย.66 ทอดกฐิน
วัดศรีประสงค์วนาราม บึงกาฬ
บริจาคเงิน  26,513 บาท


วันจันทร์ ที่ ๒ พ.ค. บริจาคเงิน 5000 บ.
เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ.วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
   
  วันอาทิตย์ที่  ๑๐ เม.ย.๒๕๖๕

   **ทอดผ้าป่า**
ณ.วัดศรีสมบูรณ์
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ยอดรับบริจาค : 64,337 บาท

วันที่ 9 ม.ค.2565 ทำบุญถวายผ้าห่ม
มอบให้ผู้ยากไร้ในถิ่นธุรกันดาร

ทางภาคเหนือ โดยพระอาตารย์ สิทธิ สิทธิปญโญ
(เจ้าอาวาส วัดร้องซุ้ม) เป็นผู้ดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2564 ทอดกฐินวัดบางภาษี
จำนวนเงิน 213,491 บ.


วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค.2563 ร่วมทอดกฐินวัดภูจันแดง
  จำนวนเงิน  179,988  บ.
วันที่ 5 ก.ค.63 บริจาคเงิน 1000 บ. รพ.สงฆ์วันที่ 27 มี.ค.63 ทอดผ้าป่าวัดศรีสมบูรณ์
จ.นครศรีธรรมราช
จำนวนเงิน 52,000 บ. 

วันที่ 8 มี.ค.63 บริจาคเงิน 2,000 บ.
แด่มูลนิธิกัลยามิตร เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ 7 มี.ค. 63 บริจาคเงิน 4,000 บ.วัดพระบาทน้ำพุ


วันที่ 20 ต.ค.62 ร่วมบุญกฐินบริจาคเงินปู
กระเบื้องรอบพระอุโบสถ ณ.วัดภูจันแดง จ.อุบล
จำนวนเงิน  99,999 บาท


วันที่ 20 เม.ย. 62 บริจาคเงินสร้างอุโบสถ 

ณ.วัดภูจันแดง  จำนวน 40,000  บาท


วันพุธที่ 23 ม.ค. 2562
บริจาคเงิน จำนวน 5000 บ.เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์
วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรีวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๑
ร่วมทอดกฐิน
วัดป่าเมืองเหือง จ.บึงกาฬ
จำนวน 18,989  บาท


วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๑
ร่วมทอดกฐิน
วัดบางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
บริจาค 165,899 บาทวันพุธที่ ๖ มิ.ย.๒๕๖๑
บริจาคเงิน จำนวน 88,993 บ.
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระเบื้องปูฐานพระใหญ่


วันพุธที่ ๖ มิ.ย.๒๕๖๑
บิจาคเงิน จำนวน 13,000 บาท
เลี้ยงเพลพระและเด็กนักเรียน 100 คน


วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๑
บริจาคโลงศพ จำนวน 185 ใบเป็นเงิน 185,000 บ.
ณ.วัดกลางบางซื่อ จ.นนทบุรี


วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๐
ร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
  รพ.ศิริราช  จำนวนเงิน  4,000 บาท.


งานทอดกฐินวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560
วัดป่าเมืองเหือง จ.บึงกาฬ
ร่วมบริจาคเงิน  305,555 บาทงานสร้างบุญ ทอดกฐินพระราชทาน  7 พ.ย.2559

ร่วมบริจาคสร้างพระอุโบสถ ณ.วัดไทยญาณวิริยา อินเดีย

จำนวนเงิน  144,259  บาท

 

      ณ.วัดไทยวิริยา เมืองโกลกาต้า อินเดีย 
ปัจจัยที่ได้จะนำมาปรับปรุงอาคารศาลา 4 ชั้น และสร้างอุโบสถที่ได้ขึ้นโครงเหล็กไว้แล้ว
 
 
 

 

งานบริจาคก่อสร้าง ที่ วัดป่าถ้ำผาท้าย อ.เชียงคาน จ.เลย

1)วันที่ 4 ต.ค.-21 พ.ย. 2559 สร้างองค์หลวงปู่ทวด ขนาด ๔ ศอก  จำนวนเงิน บริจาค ๑๓๙,๑๔๘ บาท

2) วันที่ 28 พ.ค.2559 สร้างห้องน้ำ ๘ ห้อง  จำนวนเงิน บริจาค  ๒๑๘,๑๘๐ บาท

3) วันที่ 14 ก.ย. 2559 สร้างถนนคอนกรีต ๒๐๐ ม. จำนวนเงิน บริจาค  ๑๕๕,๐๕๘ บาท

 

4)วันที่ 4 ธ.ค. 2559  บริจาคเงินสร้างกุฏิพระสงฆ์    จำนวนเงิน ๓๔,๔๙๙  บาท

 

 

 

Visitors: 295,560