ฮวงจุ้ย 5 ธาตุ ในลายเซ็น

 

                     

                   ธาตุในทาง ฮวงจุ้ย ธาตุทั้ง 5 ตัวแทนแห่งสัญลักษณ์

     ฮวงจุ้ยในลายเซ็น  จะมีการเซ็นด้วยธาตุ ทั้ง 5 ธาตุ เช่นกัน

                          ความสัมพันธ์ ของธาตุแต่ละธาตุ ที่ส่งเสริมกัน จะช่วยให้ลายเซ็นนั้นๆ

                          มีพลังอำนาจ โชคลาภ  มีวาสนาที่ดีตามพลังของแต่ละธาตุ


ธาตุทอง  เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ดังนั้นสีขาวจึงเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์

                    มีอำนาจควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายในของร่างกาย ซึ่งได้แก่ ใบหูด้านซ้ายและปอด


                   ธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำ และทำลายล้างธาตุไม้ สีขาวจะส่งเสริมให้เกิดโชคลาภดึงดูดทรัพย์สิน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

                                

   รูปทรง   วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมผืนผ้า
   สีสัน   สีโลหะทุกชนิด สีขาว
  ทิศทาง   ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  การเคลื่อนที่   วงกลม วงรี หมุนวน  
   ฤดูกาล   สิงหาคม-กันยายน
  ช่วงเวลา   15.00-19.00
   ตัวเลข   6 , 7
   อวัยวะ   ปอด ล้ำใส้ใหญ่ ฟัน
  อารมณ์   ความโศกเศร้า
 หมายเหตุ   ธาตุทอง ธาตุแห่งความกลั่นกรอง
  (ต้นไม้ผลัดใบเตรียมตัวเข้าสู่ฦดูหนาว
  การสะสมของแร่ธาตุโลหะแต่ละชนิดในดิน)
 

ลายเซ็น ธาตุทอง

ธาตุน้ำ  เป็นตัวแทนของความลี้ลับ ซับซ้อน ผสมกลมกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำ

                 ดังนั้น จึงมีสีดำเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายในร่างกาย


                 ซึ่งได้แก่ ปาก และไต ธาตุน้ำสนับสนุนส่งเสริมก่อเกิดธาตุไม้ ทำลายธาตุไฟ

                 สีดำที่หม่นหมองจะลดทอนพลังธาตุน้ำ ทำให้อับเฉาเรื่องบุตร คู่ครอง บริวาร ญาติมิตร

                                

  รูปทรง   ระลอกคลื่น คดเคียวต่อเนื่อง คลื่นเตี้ยๆ
  สีสัน   สีใส สีฟ้า สีน้ำเงิน สีดำ
  ทิศทาง   ทิศเหนือ
  การเคลื่อนที่   ไหลลงต่ำ เป็นคลื่น
   ฤดูกาล   พฤศจิกายน-ธันวาคม
  ช่วงเวลา   21.00-1.00
  ตัวเลข   1
  อวัยวะ   ไต หู ระบบน้ำ ระบบไหลเวียนโลหิต
  อารมณ์   ความกลัว
 หมายเหตุ   คนธาตุน้ำอ่อนไหวด้านอารมณ์ที่สุดใน 5 ธาตุ

ลายเซ็นธาตุน้ำ 

ธาตุไม้ เป็นตัวแทนของการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง การปรับเปลี่ยน

                ดังนั้น จึงมีสีเขียวเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจในการควบคุมอวัยวะ

                ทั้งภายนอกและ ภายในร่างกาย ตั้งแต่ใบหูด้านขวา และตับ

                ธาตุไม้สนับสนุนส่งเสริมก่อให้เกิดธาตุไฟ และทำลายธาตุดิน สีเขียวของธาตุไม้ส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจ

                               

  รูปทรง   ยาวเป็นแท่ง สูง ผอม พุ่งขึ้น สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  สีสัน   สีเขียวทุกเฉดสี
  ทิศทาง  ทิศตะวันออก / ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 การเคลื่อนที่   พุ่งขึ้น
  ฤดูกาล   กุมภาพันธ์ - มีนาคม
  ช่วงเวลา   3.00 - 7.00 น.
  ตัวเลข   3 , 4
  อวัยวะ   ตับ ขา เส้นเอ็น ประสาท กระดูก
  อารมณ์   ความโกรธ
 หมายเหตุ  -

ลายเซ็นธาตุไม้ 

ธาตุไฟ เป็นตัวแทนของความสดชื่นกระปรี้กระเปล่า สดใส  ความร้อนแรง  การเผาผลาญ

                 ดังนั้นจึงมีสีแดงเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ มีอำนาจในการควบคุมอวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งได้แก่
             

                 หน้าผากและหัวใจ ธาตุไฟสนับสนุนส่งเสริม ก่อเกิดธาตุดิน และทำลายล้างธาตุทอง

                 สีแดงของธาตุไฟจะส่งเสริมโชคลาภ รักษาระดังความเจริญรุ่งเรืองให้คงที่

                                

รูปทรง   แหลม สามเหลี่ยม  หยักๆ 
สีสัน   แดง ส้ม
ทิศทาง   ทิศใต้
การเคลื่อนที่   ลอยตัว กระจาย
ฦดูกาล
  พฦศภาคม - มิถุนายน
ช่วงเวลา   9.00-13.00
ตัวเลข   9
อวัยวะ   ดวงตา หัวใจ เม็ดเลือดแดง
อารมณ์   ความเบิกบาน
หมายเหตุ   ชื่อเสียง ภาพพจน์ สำคัญเป็นพิเศษสำหรับคนธาตุไฟ

ลายเซ็นธาตุไฟ  

ธาตุดิน เป็นตัวแทนของความหนักแน่นมั่นคง ความบริบูรณ์ในเชิงของวัตถุและสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต

                 ดังนั้น จึงมีสีเหลืองและสีในโทนที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีเหลืองเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์

                 มีอำนาจในการควบคุมอวัยวะทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ได้แก่ จมูก ม้าม

                 ธาตุดินส่งเสริมและสนับสนุนธาตุทอง ทำลายธาตุน้ำ สีเหลืองสดใส


                 จะส่งเสริมความมั่นคงในเรื่องของของหลักฐานบ้านช่อง อำนาจบารมี

                               

  รูปทรง   สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  สีสัน   น้ำตาล,เหลือง,ส้มอ่อน
  ทิศทาง   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้
  การเคลื่อนที่   นิ่ง รวมศูนย์ เชื่องช้า
   ฤดูกาล   ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทั้ง4 (เมย./กค./ตค./มค.)
  ช่วงเวลา   1.00-3.00/7.00-9.00/13.00-15.00/19.00-21.00
  ตัวเลข   2,5,8
  อวัยวะ   ตับอ่อน กระเพาะ ม้าม กล้ามเนื้อ ไขมัน
  อารมณ์   ความจดจ่อ / ความหนักแน่น
 หมายเหตุ   ธาตุดิน .. เวลาเสียหาย .. เสียหายแบบถาวร  
  (คนธาตุดินเจ็บแล้วลืมยากที่สุด
ใน 5 ธาตุครับ)
 

ลายเซ็นธาตุดิน  


ธาตุทั้ง 5  ถือเป็นองค์ประกอบของทุกสรรพสิ่ง จะต่างกันตรงที่สิ่งใดมีธาตุใดเด่น และด้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองธาตุทั้ง 5

                จึงมีอิทธิพลในเชิงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของ   สิ่งต่างๆที่รวมกลุ่มกันอยู่

          ธาตุทั้งห้า 
    The 5 Elements     

 
    
 

ทฤษฎีธาตุทั้งห้า มีพื้นฐานจากหลักที่ว่า วัตถุทุกชนิดในโลกล้วน
ประกอบขึ้นจากธาตุพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ น้ำ ไม้  ไฟ  ดิน และโลหะ

(บ้านเรานิยมเรียกเป็นธาตุทองครับ) ซึงการผันแปรของธาตุพื้นฐานทั้งห้านี้เอง

 ที่ก่อให้เกิดวัตถุต่างๆ ขึ้นในโลก

   
 
     แนวคิดสำคัญของทฤษฎีธาตุทั้งห้าคือ
   “การให้กำเนิด การกดข่ม
                และ
   การลดทอนถ่ายเท" ซึ่งกันและกัน นั่นคือ

   ธาตุหนึ่งมีบทบาทให้กำเนิดหรือส่งเสริมธาตุหนึ่ง เช่น ไม้ให้กำเนิดไฟ  
   ธาตุหนึ่งก็กดข่มถ่วงรั้งธาตุหนึ่ง เช่น น้ำข่มไฟ และ
   ธาตุหนึ่งถูกลดทอนถ่ายเทไปสู่ธาตุหนึ่งจากการให้กำเนิด
   เช่น ไฟให้กำเนิดดิน    ดินจึงลดทอนไฟ
   
 
      การให้กำเนิดและส่งเสริมกันของธาตุทั้งห้า มีลักษณะเป็นวงจร
ซึ่งสรุปได้ว่า

      ไม้เป็นเชื้อไฟ.....                            ไม้จึงกำเนิดไฟ
      ไฟเผาสิ่งต่างๆ กลายเป็นเถ้า (ดิน).....     ไฟจึงกำเนิดดิน 
      ดินก่อตัวเป็นหินและแร่ธาตุ.....              ดินจึงกำเนิดโลหะ (ทอง)
      โลหะ (ทอง) รองรับของเหลว.....          โลหะจึงกำเนิดน้ำ
      น้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้.....                       น้ำจึงกำเนิดไม้

   
 
     การกดข่ม ก็มีลักษณะเป็นวงจรเช่นกัน ดังนี้ครับ 

            น้ำดับไฟ.....               น้ำจึงข่มไฟ
            ไฟหลอมโลหะ (ทอง).....ไฟจึงข่มโลหะ
            โลหะตัดไม้.....            โลหะจึงข่มไม้
            ไม้ชอนไชดิน.....          ไม้จึงข่มดิน
             ดินกั้นน้ำ.....              ดินจึงข่มน้ำ

   
 
       การลดทอน เป็นการถ่ายเทซึ่งก็คือวงจรย้อนกลับของการให้กำเนิดนั่นเอง 
                     กล่าวคือ

                  น้ำกำเนิดไม้.....   ไม้จึงลดทอนน้ำ
                  โลหะกำเนิดน้ำ..... น้ำจึงลดทอนโลหะ
                  ดินกำเนิดโลหะ.....โลหะจึงลดทอนดิน
                  ไฟกำเนิดดิน.....   ดินจึงลดทอนไฟ
                  ไม้กำเนิดไฟ.....   ไฟจึงลดทอนไม้
Visitors: 295,560