ลายเซ็นที่มีราคาแพงที่สุดในโลก

ลายเซ็นที่แพงที่สุดในโลก (Most expensive Autograph)

เป็นของ…..วิลเลียม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)

 

ลายเซ็นของวิลเลี่ยม  มีเพียง 6 ลายเซ็น เท่าที่มีการค้นพบดังต่อไปนี้

(a)เซ็นในปี 1612 ในเอกสารให้การเป็นพยานในศาล

(b)เซ็นในปี 1612 ในโฉนดที่ Blackfriars

(c)เซ็นในปี 1612 ในเอกสารจำนองโฉนดที่ Blackfriars

(d)เซ็นในปี 1615 ในพินัยกรรมที่หน้าแรก

(e)เซ็นในปี 1615 ในพินัยกรรมที่หน้าสอง

(f)เซ็นในปี 1615 ในพินัยกรรมที่หน้าสาม

หากมีการขายในปัจจุบัน คงมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 175 ล้านบาท)

แต่ยังมีการค้นพบลายเซ็นของวิลเลียม เช็คสเปียร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังคงมีการตรวจสอบกันอยู่อีกมากมาย

 

ที่มา http://wowboom.blogspot.com

Visitors: 289,184