ธาตุในลายเซ็น

 

ธาตุสำคัญทั้ง 5 กับดวงชะตาของคุณ
          ในปัจจุบันนี้ กระแสความสนใจในเรื่อง “ลายเซ็น” มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จาก ไม่ว่า  นักการเมือง นักธุรกิจ ดารา นักร้อง นักแสดง บุคคลทั่วไป  มักจะค้นหา  อาจารย์ที่มีความรู้ความสารถ  ในการออกแบบลายเซ็นให้เหมาะกับเรา (อาชีพและ ฮวงจุ้ยในลายเซ็น) เหมาะสมกับเรา (ดวงเรา) เซ็นแล้วจะได้เจริญรุ่งเรือง ไปจนถึงใช้ธาตุในวันเกิด  มาใช้ในการประกอบและส่งเสริมลายเซ็นให้มีพลัง อำนาจมากขึ้นและเข้ากับดวงเรา เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยโดยตรง หลายๆท่านคงเคยปรึกษาเรื่องเหล่านี้กับ “ซินแซ” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ฮวงจุ้ยมาเป็นที่ปรึกษาและจัดปรับลายเซ็น   เพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นมงคลเหมาะสมกับอาชีพเรา และงานของเรา

          การปรับเปลี่ยนลายเซ็น  รวมถึงการเลือกใช้ธาตุต่างๆ เพื่อนำมาเสริมฮวงจุ้ยในลายเซ็น  ถ้าพวกเราได้รับรู้ และศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องย่อมมีโอกาสได้รับผลดีจากการปรับเปลี่ยนลายเซ็น จนสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิต คิดอ่านหรือกระทำอะไรก็ถูกจังหวะถูกโอกาสเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตของตนเอง ไปจนถึงคู่ครอง  พ่อแม่ และบุตร  ส่วนท่านที่ได้รับข้อมูลความรู้ที่คลาดเคลื่อนหรือผิดหลักการเซ็น  อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆ ในชีวิตที่สำคัญ ทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยในลายเซ็น เช่นมองเป็นเรื่องของความเชื่อ ความงมงาย กระทั่งมองว่าเป็นเรื่องเชิงไร้สาระไม่มีประโยชน์ไปเลยก็มี
         
         ดังนั้นก่อนที่เราจะมาศึกษาว่าเราเกิดธาตุใด   สามารถส่งเสริมลายเซ็นเราได้  แล้วจะช่วยเสริมดวงให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ อย่างไร เราจำเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่าในศาสตร์ ”ฮวงจุ้ยลายเซ็น” นั้น เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ  ทั้ง 5 ธาตุ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา กับอาชีพของตัวเรา โดยการถอดรหัสความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปของธาตุสำคัญ 5 ธาตุ (ระบบโหราศาสตร์จีน) คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ซึ่งเป็นการนำพลังงานธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานจากแนวกระแสแม่เหล็กโลก ที่มีอยู่โดยรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวคน ผ่านการคำนวณด้วยสูตรลับอันเป็นศาสตร์โบราณที่ปราชญ์ผู้รู้หลายท่านได้สั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายพันปี  โดยแทนค่าหาความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

          1. ชะตาฟ้า (สภาพภูมิอากาศ) ในช่วงนั้น (ปีอะไร เดือนอะไร (ฤดูกาล) วันอะไร เวลาอะไร) ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถเตรียมตัวได้ เช่น ฤดูฝนเตรียมร่มติดตัว ฤดูหนาวเตรียมเสื้อหนาว เป็นต้น
          2. ชะตาคน (ปีเกิด เดือนเกิด วันเกิด เวลาเกิด) ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน แต่เราสามารถศึกษาหาค่าพลังงานที่ประจุในตัวเราตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาว่ามีพลังงานอะไรในตัวเราซึ่งจะอยู่ติดกับตัวเราตลอดชีวิต เพื่อที่จะได้ปรับตัวเรา หรือปรับแต่งสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวเรา (ปรับฮวงจุ้ยลายเซ็นเสริมบุคคล) ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ
          3. ชะตาดิน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับชะตาฟ้า และชะตาคนได้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง
          พื้นฐานก่อนที่เราจะไปศึกษาว่า วัตถุธาตุอะไรที่เหมาะสมกับเราๆ จะต้องศึกษาตัวเราเองก่อนว่า แท้ที่จริงแล้วตัวเรานั้นมีรูปแบบทางพลังงานอะไรที่ประจุอยู่ในตัวเราตั้งแต่เกิด โดยศึกษาจาก ปี เดือน วัน เวลา ที่เกิด ด้วยวิธีการอ้างอิงธาตุทั้ง 5 ที่เป็นระบบโหราศาสตร์ของจีน โดยใช้ระบบ ”ดวงจีนโป๊ยหยี สี่แถว” ซึ่งเราจะทราบว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเรานั้นเป็นคนดิถีธาตุอะไร(การที่เราเป็นคนธาตุอะไรนั้นไม่ได้ดูจากปีเกิดว่าเราเกิดปีอะไร เช่นปีนี้เป็นปีขาลทองใหญ่ มิใช่หมายความว่าเราเป็นคนธาตุทองใหญ่นะครับ จะต้องดูที่ดิถีที่เกิดครับ และต้องดูประกอบกันทั้ง ปี เดือน วัน ยามในการหาธาตุสำคัญครับ) ธาตุอะไรจะให้โทษหรือให้คุณก็จะต้องดู และจับคู่ความสัมพันธ์ กับดิถีธาตุของเรานั่นเอง ซึ่งการวิเคราะห์ธาตุสำคัญของเรานั้นจะต้องให้อาจารย์ทางลายเซ็นที่ได้ศึกษามาอย่างถูกต้องเป็นผู้วิเคราะห์ให้เท่านั้น เนื่องจากถ้ามีการวิเคราะห์ธาตุสำคัญของเราผิดพลาดจะทำให้การปรับแต่งลายเซ็น หรือเสริมฮวงจุ้ยลายเซ็น ของเรานั้น แทนที่จะได้รับคุณประโยชน์ กลับกลายเป็นได้รับโทษแทน
 
          ซึ่งที่จริงก็คือ “ดวงชะตา” ของมนุษย์นั่นเอง กล่าวคือ ต่างกันตาม ปี เดือน วัน ยาม ของการถือกำเนิดแต่ละคน
         
          การได้เรียนรู้ รูปแบบทางพลังงานที่ประจุลงไปในตัวเราจากธาตุทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ หรือธาตุไม้ จะทำให้เราค้นพบเกี่ยวกับตัวตนของเราเองมากขึ้นว่า ตัวเรามีความสัมพันธ์กับโลก และสภาพแวดล้อมอย่างไร รวมทั้งทำให้มีความเข้าใจว่าคู่ครอง มิตรสหาย และคนในครอบครัวแต่ละคน จะมีพลังสะท้อนอันแตกต่างไปจากพลังของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเริ่มถักทอโยงใยเอาองค์ความรู้จากกฎธรรมชาติของธาตุทั้ง 5 เข้ามาสู่ชีวิตตน ซึ่งจัดเป็นพื้นฐานในการที่เราจะใช้ในการปรับลายเซ็นของตัวเรา ให้สอดคล้องกับตัวเราเพื่อที่จะให้เรามีชีวิตอยู่อย่างผสานกลมกลืนเหมาะสมในทุกๆด้าน
          ลักษณะนิสัยของคนในธาตุต่างๆ
 
 คนธาตุไม้
 
          นิสัยมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ ขี้สงสาร กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่นไปข้างหน้า มีคุณธรรม ศีลธรรม มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ สมาธิดี หนักแน่น อดทน ตั้งใจ ดื้อ แข็ง โกรธง่าย ขี้สงสัย เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสน่ห์ อ่อนโยน มีเหตุผล รักสงบ อยู่ติดที่ ไม่แก่งแย่งชิงดี ไม่ชอบทะเลาะวิวาท
          ถ้าไม้มากเกินไป จะแข็งกระด้าง ดื้อด้าน ยอมหักไม่ยอมงอ เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใจร้อน ไม่ยอมใคร ขาดเหตุผล
          ถ้าไม้น้อยเกินไป อ่อนแอ ขาดความแข็งแกร่ง ขี้อิจฉา ขาดเมตตาจิต ไร้น้ำใจ ขี้สงสัย เจ้าเล่ห์
          คนธาตุไม้จะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมซึ่งได้แสดงความเป็นอิสรเสรี และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นคนที่ปลื้มกับการได้ทดลองทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆ มีความสามารถในการคิดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ระยะยาว ดังนั้นจึงควรประกอบอาชีพที่อ้างอิงวิชาการ วิทยาศาสตร์ หรือการค้นคว้าเป็นหลัก จึงควรเลือกอาชีพที่ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้น ริเริ่ม สถาปัตยกรรม ไปจนถึงโบราณคดี
          การที่มีความเป็นศิลปินในตัว จะทำให้คุณเลือกทำงานในลักษณะที่ตนพึงพอใจ ส่วนความมีมนุษยธรรม จะทำให้คุณอยากทำงานเกี่ยวกับสังคม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก ในขณะที่การได้เดินทางอย่างมีอิสระ ได้สำรวจเสาะหา ก็จัดเป็นเรื่องหลักของชาวธาตุไม้ เพราะไม่ชอบการมีข้อผูกมัดอันใด
         
 
 คนธาตุไฟ
 
          นิสัยกระตือรือร้น มองโลกชัดเจน มีมารยาท รักพวกพ้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ใจกว้าง มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เฉลียวฉลาด มีความเคารพผู้ใหญ่ มีน้ำใจกับผู้น้อย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เดินเร็ว พูดเร็ว น่าเกรงขาม แข็งแรง ใจร้อน ทำคุณบูชาโทษ (ทำดีแต่คนไม่เข้าใจ)
          ถ้าไฟมากเกินไป จิตใจร้อน ขี้โมโห ลุยไม่รู้จักหยุด ยกตนข่มท่าน
          ถ้าไปน้อยเกินไป จะเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ขี้อิจฉา เริ่มต้นกระตือรือร้น แต่เบื่อง่ายเลิกก่อนสำเร็จ
คนธาตุไฟเหมาะจะทำงานซึ่งตนได้เป็นศูนย์กลางความสนใจ เป็นผู้บงการ ชอบการที่จะได้เป็นผู้นำทางความคิด แทนที่จะยอมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในทีม ซึ่งธุรกิจด้านบันเทิง หรือวงการโฆษณาจัดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะสามารถปลดปล่อยพลังอันเริงโลดเหมือนเด็กๆได้ ส่วนอาชีพการสอนก็จัดว่าดีสำหรับคนธาตุไฟ แต่ไม่สู้จะมีความอดทนมากพอในการที่จะสู้รบปรบมือลูกศิษย์ที่นอกลู่นอกทางที่คอยยั่วโทสะ
          ถ้าสามารถจัดสมดุลระหว่างพลังบันดาลใจอันสูงลิ่วของธาตุไฟ กับประโยชน์ของธาตุไม้กับธาตุดินได้ ก็จะพบว่าสามารถจัดการกับแรงบันดาลใจและมโนภาพนั้นให้ไปด้วยกันได้ดีกับการทำกิจการตนเอง หรือกับการอยู่หน้าเวทีที่มีไฟส่องหน้า 
         
 
 คนธาตุดิน

          มีนิสัยชอบเดินทางสายกลาง อดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น เป็นผู้ใหญ่ เชื่อใจได้ ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ปากกับใจตรงกัน ระมัดระวัง พึ่งพาได้ จริงใจ น่าเชื่อถือ เห็นใจผู้อื่น อ่อนนอกแข็งในพอใจสิ่งที่มีอยู่ อ่อนโยน อารมณ์ดี เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง นิ่ง ช้า ความรู้สึกไม่ไว
          ถ้าดินมากเกินไป ดื้อด้าน โง่เขลา ชอบสบาย เกียจคร้าน ไม่มีความอดทน เหนื่อยง่าย
          ถ้าดินน้อยเกินไป เปลี่ยนสภาพง่าย ชอบแก้แค้น ขี้สงสัย อิจฉา คิดเล็กคิดน้อย ไม่มองการณ์ไกล ตัวเล็กชอบทำงานใหญ่ เบื่อง่าย ปากกับใจไม่ตรงกัน ไม่ซื่อสัตย์ ไม่มีเครดิต เห็นแก่ตัว ขี้เหนียว น่ารังเกียจ ไม่เชื่อใคร
          คนธาตุดินเหมาะจะทำงานเบื้องหลัง จัดว่าดีที่สุด เพราะสามารถรับผิดชอบงานต่างๆ ผลักดันให้เสร็จสิ้นได้ และยังเป็นศูนย์กลางในการกระจายงานได้เมื่อจำเป็น แล้วยังมีทักษะในการพินิจพิเคราะห์ และพลังอำนาจในการควบคุมอันดีเยี่ยม มีวิธีการแสดงออกอย่างนุ่มนวล และมาดมั่น ความคิดอ่านหรือแผนการต่างๆ ล้วนไตร่ตรองไว้เป็นอย่างดีโดยอิงสามัญสำนึกเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้อารมณ์วูบวาบหรือความคิดหวือหวา
          นิสัยความเป็นคนเชื่อถือได้ของคนธาตุดิน ทำให้คนอื่นไว้วางใจในความทุ่มเท และความจงรักภักดี ถ้าพบเพื่อนร่วมงานธาตุไฟที่จะดูร้อนระอุ และเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปสักหน่อย แต่คุณก็สามารถทำให้คนเหล่านั้นเกิดความปลาบปลื้มต่อวิสัยทัศน์อันเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของคุณได้ซึ่งเป็นการนำความคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติขึ้นมา
         
 คนธาตุทอง

          เป็นคนเด็ดขาด ชัดเจน แข็งแกร่ง มีเหตุผล ยึดถือหลักการ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ใจใหญ่
          ถ้าทองมากเกินไป ก้าวร้าว โหดเหี้ยม หูเบา ชอบทะเลาะวิวาท ป่าเถื่อน ฆ่าสัตว์
          ถ้าน้อยเกินไป ไม่เด็ดขาด คิดแล้วคิดอีก หนักไม่เอาเบาไม่สู้ โลภมาก ขี้ขลาด ไม่มีศักดิ์ศรี ไร้น้ำใจ หน้าไหว้หลังหลอก
          คนธาตุทองจะทำงานได้ดีที่สุดในอาชีพการงานแบบที่ตนได้เป็นผู้ควบคุมบงการ เพราะมีนิสัยเป็นคนไม่ชอบถูกเจ้านายสั่งการ และเห็นว่าการทำงานเป็นทีมหรือการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับนิสัยที่ชอบทำอะไรตามลำพังของตน ดังนั้นงานแบบฉายเดี่ยวจะเหมาะกับคุณมากที่สุด คนธาตุทองส่วนใหญ่เป็นคนทะเยอทะยาน รักการมีชื่อเสียงหน้าตา แต่ก็พร้อมที่จะทำงานเบื้องหลังในการต่อรองงานใหญ่ แล้วชี้นิ้วให้คนอื่นไปทำแทน
          คุณมักจะวางตัวแบบรักษาระยะห่างกับคนอื่น และพยายามคุมสติให้เยือกเย็นอยู่ในโลกกว้างใบนี้ ซึ่งหมายถึงคุณสามารถจะเล่นบทโหดได้ไม่ยั้งเมื่อใดที่นึกอยากจะทำ

 คนธาตุน้ำ

          เป็นคนสมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด วางแผนลึกซึ้ง คล่องแคล่ว ทำเป็นทุกอย่าง เรียนรู้เร็ว ความรู้สึกไว กระตือรือร้น รู้ผิดรู้ถูก ความรู้กว้างขวาง รวดเร็ว ว่องไว อดทนสูง สุภาพ อ่อนโยน ประหยัด อารมณ์ร้อน โกรธง่ายหายเร็ว ขี้ขลาด คิดเล็กคิดน้อย ใจน้อย เก็บอารมณ์ กามารมณ์สูง
          ถ้าน้ำมากเกิน ชอบบุกตะลุย มีเล่ห์เหลี่ยม แผนการมาก ยอกย้อน โลเลเปลี่ยนใจง่าย
          ถ้าน้ำน้อยเกิน ใจไม่ถึง ไม่มีอุบาย ใจแคบ คิดเล็กคิดน้อย โง่อวดฉลาด ฉวยโอกาส
          คนธาตุน้ำเป็นประเภทที่ต้องการจะเอ่ยปากพูดจาสื่อสาร เพราะถ้าไม่ได้แบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น ก็จะเก็บกดอึดอัดกลายเป็นสภาพที่เหมือนภูเขาน้ำแข็ง แล้วสุดท้ายก็จะถล่มลงกลายเป็นคลื่นที่โถมพรูแบบยั้งไม่อยู่ จึงต้องมีผู้คนอยู่รอบข้างถึงจะรู้สึกรื่นรมย์กับการทำงานได้ นอกจากนี้คนธาตุน้ำยังต้องการมีอิสระที่จะไปไหนได้ตามใจตนเองในเวลาที่เกิดอารมณ์วูบวาบแบบคาดเดาไม่ได้ขึ้นมา ดังนั้นอาชีพที่ต้องเดินทางหรือเคลื่อนไหวไปได้เรื่อยๆ จึงจัดว่าเหมาะสมกับธรรมชาติอันอยู่ไม่สุขของคนธาตุนี้ วงการบันเทิง ท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน จึงน่าเข้ากับนิสัยของคนธาตุนี้เป็นพิเศษ
          จัดว่าเป็นคนที่มีศิลปะในการชักจูงหว่านล้อม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถอันล้ำค่าของคุณก็คือทักษะการเขียน การพูด และความสามารถในการแสดงตน คุณอาจชอบดนตรีและศิลปะ แต่เมื่อได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใดไปแล้ว คุณก็จะทำงานได้อย่างสงบสุขและน่าพึงพอใจยิ่ง 
          อาชีพอื่นๆ ที่เหมาะกับคนธาตุน้ำ ก็คือ อาชีพการช่วยเหลือ บำบัด จิตแพทย์ ที่ปรึกษา หรือการพยาบาล รวมทั้งการสอน การประชาสัมพันธ์ และการติดต่อกับสาธารณชน งานหนังสือพิมพ์ สิ่งสำคัญก็คือต้องหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดตามลำพังด้วย เพราะคุณมักตระหนักถึงผู้คนรอบข้างมากเกินไป


   หากสนใจให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นที่ตรงกับธาตุที่เสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ตามหลักฮวงจุ้ย

แอดไอดีอาจารย์   tanawisut9   Save  เบอร์โทรอาจารย์   092-3819991
 

         
Visitors: 294,352