หลักลายเซ็น

ลายเซ็น หรือลายมือชื่อ  

Handwritting Analysis 

           

                          สามารถนำมาทำนายทายทักได้ ก็เพราะเมื่อเราจรดปากกา

       อารมณ์ + จิตใต้สำนึก จะนำพาให้เราตวัดเส้นสายไปตามนั้น นักอ่านลายเซ็น

       จึงสามารถใช้เส้นสายลายเซ็น ในการทายทักได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

        จากการอ่านลายเซ็นของนักอ่านลายเซ็นทั่วๆ ไป

       จะทำนาย

                 -   อุปนิสัยใจคอ

                 -   รสนิยม

                 -   ความเป็นไปแบบรวม ๆ

                 -   สุขภาพโดยรวม   

แต่ หากได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง เราจะสามารถทำนายได้ว่า

-    สภาวะการเงิน หรือสภาวะเศรษฐกิจ จะเป็นอย่างไร

-    สภาพครอบครัว พ่อ แม่ คู่ครอง หรือบุตรหลานก็รู้เห็นได้

-    การงาน บริวาร และศัตรู ดูได้จากลายเซ็น

-    มีใครคอยช่วยเหลืออยู่หรือไม่ จะมีโครงการใหม่ ๆ หรือไม่

-    มีญาณหยั่งรู้ หรือญาณสัมผัสหรือไม่

-    ควรแก้ไขอย่างไร จึงจะมีชะตาชีวิตที่ดีขึ้น

-    และแม้กระทั่งการทำนายที่เหมือน หรือคล้ายทำนาย ด้วยวัน/เดือน/ปีเกิด

      หรือใช้ไพ่ก็สามารถทำได้ 

แนวทางการพยากรณ์ลายเซ็นบอกสิ่งใดได้บ้าง 

  1. สุขภาพ
  2. หน้าที่การงาน
  3. ทรัพย์สินเงินทอง(การใช้จ่ายทรัพย์)
  4. อุปนิสัยใจคอ
  5. ความถนัด ญาติ บริวาร ความสร้างสรรค์อื่นๆ

      หากลายเซ็นใดที่สามารถบอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ชัดเจนกว่า

ก็สามารถพยากรณ์ได้เลยไม่จำเป็นต้องเรียงตามขั้นตอนก็ได้

การพิจารณาส่วนแบ่งเป็น2

  1. ส่วนของชื่อ

  2. ส่วนของชื่อสกุล

   

ตัวแรกของชื่อตัวแรก

®   เจ้าชะตา

®   งาน

®   สุขภาพ

®   เจ้านายผู้อุปถัมภ์ในงาน

®   โครงการที่ทำ

®   สถานที่ทำงาน

 ตัวแรกของสกุล

®   คู่ของเจ้าชะตา

®   งานคู่ของเจ้าชะตา

®   การเงินของเจ้าชะตา

®   สุขภาพคู่  ลูก  พ่อ แม่  ของเจ้าชะตา

®   ลูกคนโต

®   พ่อ  แม่ เจ้าชะตา

®   บ้านเจ้าชะตา

หลักการเขียนลายเซ็นแบบง่าย ๆ

 


   ถูกต้องตามลักษณะและเป็นลายเซ็นที่ดีควรจะทำอย่างไรบ้าง

1. ต้องใช้สติในการเขียน ควบคุมเส้นให้มั่นคง การเขียนแบบหวัดมากมันจะมีผลต่อการเขียนลายเซ็น

    เพราะว่าอารมณ์เราคอนโทรลต้องใช้สติคอนโทรล มันถึงจะทำให้คุณมีพลังในการเขียน


2. เริ่มเขียนจากพยัญชนะนำตำแหน่งที่ 1 เขียนให้ใหญ่ เต็มตัวแบบสมบูรณ์ 

3. ตำแหน่งบริวารเว้นวรรค ระหว่าง ชื่อ กับ นามสกุล ต้องได้ความเหมาะสม

    เว้นช่องไฟขนาดเศษหนึ่งส่วนสองของตัวอักษร อย่าเซ็นให้ติดกัน

    อักษรตำแหน่งที่ 2หลังชื่อและนามสกุล ต้องมีขนาดเล็กว่าตัวนำ

    ก็จะแสดงว่าบริวารอยู่ใต้อำนาจของเจ้าชะตาและไม่มีการเซ็นอักษรตัวตาม  

    เข้ามาตัดพันกับอักษรนำทั้งชื่อและนามสกุลหรือเข้ามามีอิทธิพลต่อเรา

    ซึ่งอาจจะเป็นทางร้ายก็ได้

 4.ตำแหน่งพยัญชนะนำของนามสกุลต้องมีขนาดเท่ากับ อักษรนำที่ชื่อ

   ถ้าอักษรนำที่นามสกุล  เล็กกว่า อักษรนำที่ชื่อ ก็แปลว่าหาได้น้อยกว่าจ่าย

    ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สมดุลทางด้านการเงิน

    

 

  5.การเซ็นสระ สระที่อยู่ในชื่อมักจะทำให้รูปแบบของลายเซ็นเสียหาย

    และเป็นเรื่องที่ควบคุมยาก สระเอกับสระแอที่นำหน้าส่วนใหญ่มักจะลากเป็นกำแพง  

          หลักในการเขียนสระคือ  ไม่ให้สระเออยู่สูงกว่าพยัญชนะนำ ยกเว้นสระ โ ไ ใ

 

    ซึ่งอยู่สูงกว่าธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเขียนสระทีหลังเพื่อให้เรามีสติควบคุมเส้นไม่ให้เกินตำแหน่งที่กำหนดไว้

    และนี่คือเป็นหลักการของการเขียนลายเซ็น ถ้าคุณเลือกเซ็นลายเซ็นอย่างนี้ละก็ รับรองว่าลายเซ็นคุณสมบูรณ์แน่นอน

 

       

 ผลงาน  การตอบรับจาก ลูกศิษย์ ทั่วโลก

  • เปลี่ยนลายเซ็น ชีวิตดีขึ้น

  • ชีวิตดีขึ้น

  • การเงิน ดีขึ้น

  • ชีวิตดีขึ้น

Visitors: 296,143