การปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ

 

       

 คำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์

        (โต พรหมรังสี)

 "ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีจากหลวงพ่อองค์ใด

             เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง
                 

     คือ บารมีของตน ลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ

     จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด

     เพราะหนี้สินในบุญบารมี ที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัว

     เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาหมด

     ไม่มีอะไรเหลือติดตัว  แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า

 

                   หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง


                   จงจำไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลา  เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้


                   ครั้นถึงเวลาทั้งฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน


                    เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"   

 

บวชพราหมณ์ธุดงค์วัดท่าซุงถวายในหลวง 5 ธ.ค.

Visitors: 296,140