ฮวงจุ้ยวัดดอนคลัง

 

เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์  บูรณะศาลาการเปรียญและศาลาฌาปนสถาน

ณ  วัดดอนคลัง 

ตำบลดอนคลัง  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี    70130 

วันอาทิตย์  ที่ ๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

(วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน๑๒)

**************************************************************************************

                ด้วยมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ  ซึ่งประกอบด้วยศรัทธาปรารถนาจะนำกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวาย  ณ  วัดดอนคลัง  เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์  บูรณะศาลาการเปรียญและศาลาฌาปนสถาน   แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการก่อสร้าง   จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าสามัคคี  เพื่อให้การดำเนินงานได้ดำเนินรุดหน้าต่อไปจนสำเร็จ  เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและช่วยส่งเสริมให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่อง  สืบต่อไป

   เวลา  ๐๘.๐๐ น .    อ.ธนวิสุทธิ์ เหล่าอารีย์ และคณะอาจารย์โหราศาสตร์  ดูดวงการกุศล มอบเงินให้วัดทั้งหมด

   เวลา ๐๙.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่าน  ร่วมนำกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี  มาถึงวัดดอนคลัง

   เวลา ๑๑.๐๐ น.    ถวายภัตตาหารเพล  แด่พระสงฆ์และสามเณร    เชิญพุทธศาสนกิชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

   เวลา ๑๓.๐๐ น.     ประธานในพิธี  คุณแม่โน   เทียนแอม  พร้อมด้วยบุตร-ธิดา และชาวคณะ นำผ้ากฐินสามัคคี  และผ้าป่า      

                                สามัคคีแห่รอบอุโบสถ  เริ่มพิธีกรรมทางศาสนา

                                ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลผลบุญ  ที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสั่งสมไว้แล้วด้วยดี  จงเป็นพลังปัจจัยคอยส่งผลชักนำให้ท่านพร้อมด้วยครอบครัว  ประสพแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง  คิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบธรรมขอให้พลันสำเร็จดังที่หวังและตั้งใจ  ทุกประการเทอญ.

…………………………………………………………………..

ติดต่อสอบถาม

พระปลัดพัชรพล  โชติปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดดอนคลัง  โทร 0833147905

คณะสงฆ์วัดดอนคลัง  กรรมการ  อบต.ดอนคลัง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178  ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันจัดงาน

บัญชีธนาคารของเจ้าอาวาสวัดดอนคลัง

1.ชื่อบัญชี  โครงการก่อสร้างกุฎิพระกัมมัฎฐาน  วัดดอนคลัง

   หมายเลขบัญชี  707-0-19807-8  ประเภทออมทรัพย์

   ธนาคารกรุงไทย  สาขาดำเนินสะดวก

2.ชื่อบัญชี  โครงการสร้างพระพุทธเมตตา  วัดดอนคลัง
   หมายเลขบัญชี  707-0-19808-6   ประเภทออมทรัพย์
   ธนาคารกรุงไทย  สาขาดำเนินสะดวก

Visitors: 296,142