ฮวงจุ้ยโรงงาน

 

   โรงงาน  ที่ดี การถ่ายเทของลมต้องดี หมุนเวียนตลอดเวลา มีความสะอาดเป็นระเบียบ จึงส่งผลดีให้กับการบริหารงาน

 

 

Visitors: 296,143