ชื่อมงคล

                รับตั้ง ชื่อมงคล   1000 บาท

                        พร้อมฤกษ์มงคลในการเปลี่ยนชื่อ

ชื่อ เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนกระทั่งแม้ลาจากโลกนี้ไป ชื่อของคนดีก็ยังจาลึกไว้ในความทรงจำของผู้คน คุณพ่อคุณแม่จึงต่างจัดเตรียมชื่อให้กับลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลยทีเดียว บ้างให้พระท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้ นั้นแสดงถึงความสำคัญของชื่อที่มีต่อคนเราเสมอมา ในการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลายครับ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดถือปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่ และความเชื่อที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นที่นิยมยกย่อง และความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษา และสั่งสอนกันสืบมาตั้งแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก“ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ” บ้างเรียก“วิชานามลักษณ์” บ้างเรียก“นามศาสตร์” แล้วแต่ผู้ศึกษา และได้รับการประสิทธิประสาทวิชามา ในที่นี้ผมขอเรียกว่า “นามศาสตร์” อันหมายถึงศาสตร์ที่นำมาประกอบเพื่อการตั้งชื่อ เพื่อความเข้าใจตรงกัน

“ความสำเร็จของชีวิต เป็นอิทธิพลมาจาก 4 ส่วน คือ ดวงชะตา ฮวงจุ้ย คุณธรรม และลิขิตฟ้า”

นามศาสตร์เบื้องต้นที่ควรศึกษาก่อนตั้งชื่อ – เปลี่ยนชื่อ มีดังนี้

ภูมิทักษา
หลักภูมิทักษา หรือทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา นั้นเป็นหลักการตั้งชื่อที่เป็นที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ เพราะเข้าใจได้ง่าย เพียงอาศัยวันเกิดเป็นหลักในการตั้งชื่อ โดยเชื่อกันว่า มนุษย์ประกอบด้วยองค์ 8 ประการ เรียกว่า ทักษา โดยมีประจำตัวอยู่กันทุกคน ซึ่งทักษาเหล่านั้นจะส่งผลให้คนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ และอำนาจวาสนาแตกต่างกันไปตามกำลังของดาวแต่ละดวง ทักษาประกอบด้วย บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ซึ่งในภูมิแต่ละภูมิของทักษามีอักษรประจำทักษาอยู่ การตั้งชื่อตามหลักภูมิทักษานั้นเป็นพื้นฐานของการตั้งชื่อที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่งหลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ (ตามเข็มนาฬิกา) กล่าวคือ ใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น “บริวาร” เสมอ ตามทักษาดังนี้บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี โดยในแต่ละทักษามีความหมายดังนี้

 

บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

เลขศาสตร์
กล่าวว่าในแต่ละอักษรต่างมีค่าตัวเลข หรือกำลังประจำอักษร เมื่อนำมารวมกันจะได้ค่าต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายดีร้ายต่างกัน หลักการตั้งชื่อตามเลขศาสตร์จึงถูกนำมาใช้ประกอบในการตั้งชื่ออยู่เสมอ โดยหลักเลขศาสตร์นี้สามารถใช้ได้กับทั้งการตั้งชื่อ และนามสกุล เพราะนอกจากการตั้งชื่อให้มีกำลังของเลขที่ดีแล้ว การตั้งนามสกุล และผลรวมของชื่อกับนามสกุลให้มีกำลังเลขที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นการใช้หลักเลขศาสตร์ตรวจสอบชื่อจะช่วยให้ได้ชื่อที่ดีมากยิ่งขึ้น 

เทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข
 
ค่าเป็นตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1
ตัวอักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก
A, I, J, Q, Y
2
ตัวอักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท
B, K, R
3
ตัวอักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา C, G, L, S
4
ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันอากาศ D, M, T
5
ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ E, H, N, X
6
ตัวอักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอ U, V, W
7
ตัวอักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี O, Z
8
ตัวอักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้ F, P
9
ตัวอักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์  

ความหมายของเลข

 ชื่อที่ตั้งรวมได้เลขต่างๆ

10

การผกผันเปลี่ยนแปลงด้านชื่อเสียง เกียรติศักดิ์ศรีเสื่อม ผู้ใหญ่ให้โทษ

 

อุบัติเหตุไม่คาดหมาย อุปสรรค ถูกใส่ร้าย คนอิจฉา

12

รักความก้าวหน้า ทะเยอทะยาน ความคิดเห็นไม่ตรงกับคู่ครอง อารมณ์แปรปรวนง่าย

 

ชอบอวด ชอบความหรู หน้าใหญ่ มีปัญหาคู่ตลอด

13

มีความมุมานะ มีจิตใจกล้าหาญ มีความขยันต่อสู้ รักศักดิ์ศรี มุทะลุ โกรธง่ายหายเร็ว

 

อุบัติเหตุ การผ่าตัด การขัดแย้ง

14

รักเกียรติชื่อเสียง ชอบศึกษา ปฏิภาณไหวพริบดี ติดต่อเจรจา เข้าหาผู้ใหญ่เก่ง

 

ชอบคบเพื่อน มีศิละปะความรู้ด้านวิชาการหลายด้าน

15

ผู้ใหญ่เมตตา ได้ดีเพราะคนสูงอายุ ชอบศึกษา ความรู้ดี ชอบเรียนรู้ทุกด้าน

 

เฉลียวฉลาด ทันคน นอบน้อม

16

มีคนช่วยเหลือเพราะเอ็นดู หรือรักใคร่ มักมีความรักเร็ว เจ้าชู้ ส่วนมากจะกำพร้า

17

เหน็ดเหนื่อยต่อสู้แต่สร้างตัวได้ อุปสรรคมาก ต้องมานะอดทน ความคิดเห็นไม่ต้องกัน

 

มีการหวาดระแวง อุบัติเหตุ ผ่าตัด คดีความ

18

คู่กรรมเก่า การเสื่อมเสียชื่อเสียง โทสะร้าย อารมณ์ชั่ววูบ การพลัดพราก คดีความ

 

การผกผันที่คาดไม่ถึง หนี้สิน สุขภาพเสื่อม การผ่าตัด

19

ได้ชื่อเสียงหรือตำแหน่งคาดไม่ถึง ผู้ใหญ่ให้มรดก เดินทางต่างประเทศ ไปที่แปลกๆ

 

การแคล้วคลาด ไกลคู่ คู่ไกล

20

จิตอารมณ์ผันผวน จินตนาการแปลกๆแหวกแนว ลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่เหมือนใคร

 

มีเซ้นส์เร้นลับ

23

มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ชอบลองดีเรื่องรัก มีปัญหาชู้สาว อุปสรรค ความรักไม่สมหวัง

 

ด้านอารมณ์เหมือนคน2อารมณ์ ไม่คงที่

24

มีคนช่วยเหลือดี เจรจาดี จินตนาการดี มีโชคลาภ ชอบสมาคมติดต่อ การทูตการค้า

 

การประพันธ์ บทกวีดี

26

มีรสนิยม ชอบความหรูหรา ชอบสวยงาม ความเย้ายวน มีเสน่ห์ มีมิตรสหายมาก

 

มีคนช่วยเหลือ ชอบสมาคม ชีวิตรักเจอรักง่ายแต่ไม่ค่อยราบรื่น

27

จิตใจอ่อนไหวง่าย วิตกจริตสูง อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง

 

ใจอ่อน ขี้เหงา คิดมาก ซึมเศร้า มีหลักทรัพย์ที่ดินดั้งเดิม มักพลัดถิ่น การผ่าตัด อุบัติเหตุ 

28

มีคนช่วยเหลือ อารมณ์ไม่แน่นอน อยู่ไม่ติดที่ ปัญหาหนี้สิน ชู้สาว คดีความ

 

การติดต่อต่างชาติ พ่อหม้าย แม่หม้าย

29

อารมณ์ร้อนง่าย เย็นง่าย อ่อนไหว เย็นชาง่าย จุกจิกกับสิ่งที่ใกล้ตัวคาดไม่ถึง

 

ผู้ใหญ่มีมรดก มีซิกเซ้นส์ลางสังหรณ์แปลกๆ ต่างถิ่น ต่างแดน ต่างประเทศ

30

ขยัน นักต่อสู้ ดื้อเชื่อมั่นตัวเอง ผกผัน พลัดถิ่น ไกลบ้าน อุบัติเหตุ การผ่าตัด

 

การเปลี่ยนแปลง ถูกใส่ร้าย แคล้วคลาดแปลกๆ มีเซ้นส์แรง

3-1

ดิ้นรนต่อสู้ ขยันอดทน การขัดแย้ง การแข่งขัน ชื่อเสียง ชอบอาสา กล้าหาญ

 

ชอบผจญชัย ความคิดริเริ่มตลอด ดื้อรั้น เอาแต่ใจ อุบัติเหตุ การผ่าตัด การเปลี่ยนแปลง

3-2

ขยันต่อสู้ตามอารมณ์ เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดี เปลี่ยนแปลงตามสภาวะ มีเสน่ห์ มีเรื่องชู้สาว

 

มีคนช่วยเหลือแต่มีเงื่อนไข รักผิดเพศ รักรุนแรง

3-4

กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด พูดตรงเกินไป ความคิดรุนแรง

 

สร้างและต่อสู้ได้ด้วยการกระทำมันสมอง เกิดปัญหาปากเสียงง่าย

 

ความคิดไม่ตรงกับผู้อื่น การบาดเจ็บ อุบัติเหตุ การผ่าตัด

35

มีอำนาจ คนยำเกรง นักปกครอง บริหารการตลาด ขยันศึกษาหาความรู้ มีสติปัญญาดี

 

เฉลียวฉลาด สามารถในการประสานหว่านล้อมได้ดี กล้าเสี่ยง มีผู้ใหญ่ช่วย

 

ต้องระวังปัญหาคดีความ การขัดแย้งที่ไม่คาด การข้ามหน้าผู้ใหญ่ ก้าวก่ายผู้ใหญ่

36

ขยันหาเรื่องความรักการเงิน มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีเพื่อนช่วยเหลือดี มีอารมณ์ศิลปิน

 

มองโลกดี ชอบสังคม ศิลปะการแสดง มีความสามารถประดิษฐ์ของสวยงามทุกชนิด

 

ระวังปัญหาความรัก มีโชคลาภ เสี่ยงโชคดี

37

มีความขยันมานะอดทนมาก เป็นนักสู้ กล้าเผชิญปัญหาทุกด้าน

 

แก้ไขปัญหาอย่างตรึกตรอง วางแผนเก่ง เป็นงานราชการด้านตำรวจ

 

ทหารหรือเสนาธิการ ได้ ผู้ใหญ่มีที่ดินหลักทรัพย์ สามารถสร้างฐานะตัวเองได้

 

แต่ต้องระวังปัญหาการขัดแย้ง อุบัติเหตุ การผ่าตัด หักหลัง..โค่นล้ม เอาแต่ใจตัวเอง

 

บางครั้งกล้าเสี่ยงกล้าทำมากไปให้โทษได้ เกิดปัญหาคดีความมักยืดเยื้อ

38

ขยันต่อสู้ กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน เวลาได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ต้องระวังปัญหาตามมา

 

ให้เสียหายไม่คาดฝัน ระวังคดีความของผิดกฎหมาย ดีเรื่องการติดต่อต่างถิ่นต่างแดน

 

ต่างประเทศ บาร์ไนท์คลับ รับหวย รับบอล อารมณ์ร้อนแรง เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่

 

นักเลง โผงผาง การผ่าตัด 

39

ขยัน ดื้อรั้น เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไป มีหลักทรัพย์มรดก แต่ต้องระวังการแปรปรวน

 

ไกลถิ่น ไกลบ้าน ต่างประเทศ การทำงานเกี่ยวกับต่างชาติ การติดต่อประสานงาน

 

รักแรกมักผิดหวัง ไม่ได้ดังใจ รักที่เป็นคนต่างชาติ ต่างศาสนาหรือต่างอายุ

 

เป็นคนฉลาด มีซิกเซ้นส์แปลกๆ

40

ความคิด คำพูด ในบางคนคล่องไป ในบางคนพูดช้า คิดช้า บางครั้งสับสนในความคิด

 

ด้านดีฉลาดเฉลียว มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงสูง ไหวพริบปฏิภาณทันคน คำพูดกล้าโต้ตอบ

 

กล้าสวน ติดต่อเจรจาเก่ง อยู่ไม่ติดที่ เกี่ยวพันการเดินทาง ประชาสัมพันธ์ โฆษก

 

การทูต การค้าพาณิชย์ต่างประเทศ ด้านเสียในบางคนเหมือนสมองพัฒนาช้า

 

พูดช้า ตรงกันข้ามกับส่วนดี

41

ความคิด คำพูด ความตั้งใจดี มีความมุ่งหวัง มีคนช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ว่องไว

 

รักเกียรติ รักชื่อเสียง มุ่งด้านวิชาการดี ภาษาดี แต่ถ้าพูดตรงเกินไป ต้องระวังปัญหา

 

การขัดแย้ง การถูกใส่ร้าย นินทา

42

ความคิด คำพูด การติดต่อ เจรจา บริการ

 

แต่ต้องระวังด้านอารมณ์อ่อนไหว ดีด้านจินตนาการความคิด

43

ความคิด คำพูดค่อนข้างรุนแรง กล้าคิด กล้าพูด คำพูดคมคายเกินไปอาจไป

 

บาดความรู้สึกผู้อื่นได้ คิดแล้วกล้าทำ ต้องระวังปัญหาขัดแย้งปากเสียง

 

เก่งด้านออกแบบ เดินแบบ ดีไซด์งานรูปแบบแปลกๆแหวกแนวไม่เหมือนใคร

45

มีความคิดเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบสูง มีมันสองและสติปัญญา

 

ชอบศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ได้สูงถึงต่างประเทศ เป็นนักวิชาการ การทูต การค้า

 

ที่ปรึกษา แพทย์ ครูบาอาจารย์ โหราศาสตร์ จิตศาสตร์ หลักทรัพย์ผู้ใหญ่มีมาก

 

ผู้ใหญ่มีเชื้อสายสกุลดี เป็นที่นับถือแก่ตน ผู้ใหญ่เอ็นดู ช่วยเหลือ เป็นคนอ่อนน้อม

 

รู้กาลเทศะ มีลางสังหรณ์ดี

46

มีความคิดละเอียดอ่อน มีวาทศิลป์ดี มีอารมณ์รื่นเริง เป็นคนคุยสนุกสนาน

 

สามารถพูดโน้มน้าวให้คนช่วยเหลือได้ แต่มักได้เพราะเสน่หาถูกใจต้องใจ

 

ความรักแรกดีแต่ภายหลังมักผันผวน รักไม่ยืนยง รักมักหลบซ่อนไม่เปิดเผย

 

ลึกๆใจมีกังวล สามารถมีหลักทรัพย์ แต่ต้องเก็บให้เป็น

47

มีความคิดการตรึกตรอง การวางแผนดี มีวาทะคำพูดเหน็บแนม มีความสามารถใน

 

การพูดให้คนร่วมมือได้ สามารถเป็นตัวกลางประสานระหว่างงาน

 

แต่ส่วนลึกมักมีความระแวง สงสัย กังวล ร่วมอยู่เสมอ มีความอดทนพยายามใน

 

การสร้างฐานะดี แต่เมื่อสร้างได้ต้องระวังการเกิดผกผันในชีวิต ทำให้เกิดหนี้สินได้

 

เก็บความรู้สึกเก่ง ความคิดเมื่อเกิดเรื่องทุกข์ขึ้นมักแก้ไขด้วยความอดทน

 

บางครั้งเหมือนคน 2 อารมณ์ ถ้าพูดก็มักพูมากเกินไป ถ้าไม่พูดก็เหมือนคนใบ้

 

มักมีความคิดแปลกประหลาดไม่เหมือนใคร บางครั้งดื้อรั้น บางครั้งหัวคิดรุนแรงไป

48

มีความคิดรุนแรง โผงผาง มุทะลุ เอาแต่อารมณ์ พูดไม่เกรงใจใครจนบางครั้งเหมือน

 

ขาดเหตุผล คิดอย่างไรมักแสดงอาการออกอย่างนั้น ไม่สนใจและไม่กลัวใคร กล้าชน

 

กล้าเสี่ยง มีหัวคิดฉลาดเฉลียว มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงสูง คนมักตามความคิดไม่ทัน

 

วางแผนได้รวดเร็วฉับพลัน คิดพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนเก่ง

 

ดีกับเรื่องติดต่อต่างประเทศ การเดินทาง ด้านสุขภาพ การผ่าตัด

 

และระวังอุบัติเหตุฉับพลัน

49

ความคิดการติดต่อเจรจาคล่อง ฉลาดทันคน ไหวพริบสูง เอาตัวรอดเก่ง เปลี่ยนแปลงง่าย

 

ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเก่ง คนตามความคิดยาก การงานการค้าเกี่ยวพัน

 

กับต่างประเทศดี โฆษก การทูต นักเขียน นักต่งเพลง กวี เพราะมีไอเดีย

 

ความคิดแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใคร ในมุมกลับก้นดาว 9 เป็นดาวแปรปรวน

 

อาจทำให้สมองเลอะเลือน ความทรงจำเสื่อม พูดจาไม่แน่นอน พูดเร็ว พูดช้า คิดเร็ว

 

คิดช้า ติดอ่าง พูดจาเชื่อถือไม่ได้ หรือมักมีปัญหาด้านเช็ค เอกสาร

50

มีสติปัญญาและมันสมองพลิกแพลงดี ชอบศึกษาหาความรู้ แต่มักคิดเรียนด้าน

 

ไปเรียนอีกด้าน หรือมักไกลถิ่นเพราะการศึกษา ชอบเรียนรู้วิชาไม่สิ้นสุด

 

ซึ่งอาจจะไม่ได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ้าเรียนอาจงมงายคร่ำครึเกี่ยวกับจิตศาสตร์

 

โหราศาสตร์ เข้าทรงเจ้า หรือมุ่งเกี่ยวกับความลี้ลับของศาสนา อีกพวกอาจคิดการศึกษา

 

ไปไกลต่างถิ่น ต่างประเทศ ในเทคโนโลยีแปลกๆแหวกแนวสมัยใหม่ ล้ำยุด ล้ำสมัย

 

เหมือนคน2บุคลิก ถ้าเชื่ออะไรเชื่อยาก แต่บทจะเชื่ออาจเหมือนไร้เหตุผล มีสติปัญญา

 

ในด้านลักจำดี ดาวคู่นี้ให้ผลถ้าศึกษาเหมือนไม่สิ้นสุด หรืออาจทำให้สะดุดเรียน

 

เกิดการผกผันเปลี่ยนเรียนไม่สูงเพราะผู้ใหญ่มีปัญหาได้ แต่มักชอบศึกษา

 

ค้นคว้าอะไรต่างๆ หรือเรียนรู้ภาษาได้หลายภาษา บางครั้งวางตัวมาก

 

บางครั้งก็เหมือนคนง่ายๆ เปลี่ยนแปลงง่าย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเก่ง

 

คนตามความคิดยาก การงานการค้าเกี่ยวพันกับต่างประเทศดี โฆษก การทูต

 

นักเขียน นักแต่งเพลง กวี เพราะมีไอเดียความคิดแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใคร

 

ในมุมกลับก้นดาว 9 เป็นดาวแปรปรวน อาจทำให้สมองเลอะเลือน ความทรงจำเสื่อม

 

พูดจาไม่แน่นอน พูดเร็ว พูดช้า คิดเร็ว คิดช้า ติดอ่าง พูดจาเชื่อถือไม่ได้ หรือ

 

มักมีปัญหาด้านเช็ค เอกสาร

อายตนะ 6
กล่าวว่ามนุษย์เรามีประสาทสัมผัส 6 อย่างคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สำหรับรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณ์ความรู้สึก อันส่งผลถึงบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอของคนผู้นั้น อายตนะ 6 ของแต่ละบุคคลสามารถถอดค่าตัวเลขได้จากกำลังดาวของแต่ละตัวอักษรที่อยู่ในชื่อ นำมาคำนวณเพื่อให้ได้ตัวเลขอันจะบ่งบอกถึงอายตนะ 6 ของบุคคลนั้น ๆ  

“ตุ๊กตาไขนาม”เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในโหราศาสตร์ของชนชาติมอญ ได้มีการปรับใช้กับการตั้งชื่อของไทยมาแต่โบราณกาล หลักการตั้งชื่อตามหลักตุ๊กตาไขนามนั้นจะพิจารณาจากปีเกิดเป็นสำคัญ และนำมาอักษรมาวางตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาตามเกณฑ์ปีเกิด เพื่อทำนายลักษณะนิสัย และชะตาชีวิตทั่วไปครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาไขนามกันก่อนครับ

 

ความหมายตามตำแหน่งของตุ๊กตา
หัว หมายถึง จุดสูงสุด ยอดเยี่ยม ความสำเร็จ ความอุดมสมบูรย์ ความดีงาม คิดมาก กังวล หมกหมุ่น เครียด
แขน หมายถึง ความสุขสงบ ความดี ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก เฉื่อยชา เกียจคร้าน
เอว หมายถึง ขยันขันแข็ง มานะพยายาม รวดเร็วไม่อยู่นิ่ง ความไม่สบาย หาเรื่อง วุ่นวาย การเดินทางใกล้ ขาดความสงบ
ขา หมายถึง กระตือรือร้น ไม่นิ่งดูดาย อุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ การเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สูญเสีย เดือดร้อน 

“อังคะวิชา – มหาภูติ” เป็นศาสตร์คล้ายกับศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีน แต่เป็นศาสตร์ที่ใช้ในแถบสุวรรณภูมิ โดยมีการประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ดวงชะตา รวมถึงการนำมาใช้ในการตั้งชื่อ โดยเป็นการคำนวณปีเกิด จากนั้นวางตำแหน่งคล้ายหลักตุ๊กตาไขนามใช้ในการพยากรณ์แนวทางชีวิต และลักษณะนิสัยก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับความหมายต่าง ๆ ของอังคะวิชา – มหาภูติกันก่อนครับ

 

ความหมายต่าง ๆ ของอังคะวิชา-มหาภูติ
ภังคะ หมายถึง ทิฐิ ความมั่นใจในตนเอง
ปูติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเดินทาง ไม่หยุดนิ่ง
ขุมทรัพย์ หมายถึง สินทรัพย์ ความขยันขันแข็ง ความอดทน
มรณะ หมายถึง อนิจจัง ความไม่แน่นอน ปาฏิหารย์ สิ่งศักสิทธิ์
อธิบดี หมายถึง ความรอบรู้ ไหวพริบ การเจรจา ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ราชา หมายถึง ความสามารถ สติปัญญา ความโดดเด่น
ธงชัย หมายถึง ชัยชนะ ความมีชื่อเสียง ความพิถีพิถัน  

การผูกดวงทางโหราศาสตร์ไทย หรือการ “ผูกดวงลัคนา” ถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ไทย และถือว่าการตั้งชื่อโดยอาศัยการวางดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นเคล็ดลับสุดยอดของการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งโบราณาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่า หากผูกดวงชะตาแล้วปรากฏดาวพระเคราะห์ที่เป็นกาลกิณีกุมลัคน์ หรือเล็งลัคนา ซึ่งจะให้โทษที่ร้ายแรงกับเจ้าชะตา ก็ให้ตั้งชื่อแก้เคล็ด โดยการให้ดาวกาลกิณีที่เกาะกุม หรือเล็งลัคนาให้กลับกลายเป็นดาวศรีเสีย เพื่อป้องกันความเลวร้ายของดาวกาลกิณีให้เบาบางลง หรือหมดสิ้นไป

 

การเซ็นชื่อ ไม่ใช่เพียงแค่จรดปากกาลงบนกระดาษ แล้วตวัดปลายปากกาให้เป็นตัวอักษรขึ้นมาเท่านั้นนะคะ แต่การเซ็นชื่อ หรือลายเซ็น จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความล้มเหลว ผิดหวัง หรือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในอนาคต  นักธุรกิจแนวหน้า หรือนักการเมืองหลายๆ ท่าน ที่มีความเชื่อในศาสตร์แห่งลายเซ็น ถึงกับมีการจ้างออกแบบลายเซ็นให้มีผลต่อหน้าที่การงาน และความสำเร็จในด้านต่าง ๆ   รู้อย่างนี้แล้ว เราลองมาศึกษากันดูสักหน่อยดีกว่า เผื่อจะมีความคิดอยากเปลี่ยนลายเซ็นเพื่ออนาคตที่ดี เพื่อจะได้รวย เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จกับใครๆ เขาบ้าง

ลายเซ็นเสริม “อำนาจบารมี”

 

บารัก ฮุสเซน โอบามา ที่ 2

 Barack Hussein Obama II

 

ลายเซ็นที่ช่วยส่งเสริมดวงในด้านอำนาจบารมี คือ ลายเซ็นที่เซ็นอักษรตัวแรกให้ใหญ่คือ อัก ษร  ตัว B

  กว่าตัวอักษรบริวาร ตัวอักษรแรกที่นำหน้าชื่อ ถ้าเซ็นตัวโตๆ ดูโอ่อ่าสง่างาม ไม่มีเส้น มีขีดใดดัดแทงตัวเอง

ก็จะส่งผลให้เด่นในทางลาภยศ ชื่อเสียง ดวงจะมีบริวารแวดล้อมเสมอ มีพวกพ้องมากหรือ

คนคอยสนับสนุนส่งเสริมด้วยดี เด่นทางบารมี จับงานใด มีแต่ความสำเร็จก้าวหน้าไม่ยาก

มักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ คนที่เป็นผู้นำคน ควรเซ็นชื่อให้ได้ลักษณะดังกล่าวนี้

ลายเซ็นเสริม “สังคมเด่น”

 

ลายเซ็นที่เห็นได้ชัดว่าเซ็นเป็นตัวอักษรที่ค่อนข้างกว้าง และเอนขวา จะบอกถึงความเป็นคนกระตือรือร้น

และมีทักษะดีในเรื่องการติดต่อคบหากับผู้คน ลายเซ็นลักษณะนี้ ส่งเสริมดวงในด้านสังคม


ถ้าชีวิตของคุณค่อนข้างเงียบเหงา หรือถ้าทำงานในลักษณะที่ต้องการความสำเร็จราบรื่นจากการติดต่อพบปะผู้คน

ก็ควรลองปรับเปลี่ยนลายเซ็น โดยเซ็นตัวอักษรให้เปิดกว้างขึ้น และเซ็นให้เอนไปทางขวาสักเล็กน้อย ดูรวมแล้วต้องพลิ้วไหวต่อเนื่อง ไม่แข็งเกินไป

ลายเซ็นเสริมดวง “ร่ำรวย โชคดี”

 

      ลายเซ็น บิล เกตส์  หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์

อักษรนำหน้าชื่อตัวและนามสกุล ควรเซ็นให้เปิดรับ ทั้ง 2 ตัว โดยเฉพาะอักษรตัวแรกของนามสกุล

ถ้าเซ็นให้มีลายเส้นตวัดเป็นรูปลักษณ์คล้ายแอ่งโค้งเก็บเงินเก็บทอง ถ้าตัวอักษรขึ้นต้นไม่เอื้ออำนวย

ก็เซ็นตัวอักษรใดก็ได้ในชื่อและนามสกุล ให้มีลักษณะเป็นแอ่งเก็บเงิน เพื่อสร้างเสริมดวงการเงินให้เฟื่องฟู

เก็บเงินอยู่ หาเงินได้ มีแต่ความร่ำรวยและมีโชคลาภอยู่เสมอ

ลายเซ็นเสริม “ความสำเร็จในอนาคต”

 

ให้เส้นปลายของลายเซ็น ตวัดพุ่งขึ้น หรือเซ็นตัวสุดท้ายใหญ่ขึ้น เพื่อแสดงถึงอนาคตที่ประสบความสำเร็จอย่างดี

จะมีบั้นปลายชีวิตที่สุขสบาย และพรั่งพร้อมด้วยลาภยศ

ลายเซ็นเสริม “โชคดี  มีเสน่ห์”

 

ลายเซ็นที่มีการออกแบบลายเซ็นที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่น รูปหัวใจ มีความโค้งหรือคลื่นพลิ้วๆ และออกกลม

โดยเฉพาะพวกดารา นักร้อง นักแสดง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกแฟนคลับให้เข้ามาหาเจ้าของลายเซ็น ซึ่งจะเป็นที่รักใคร่ชื่นชมของผู้คนทั่วไป

ลายเซ็นเสริม “ปัญญาดี เจ้าความคิด”

 

ลายเซ็นที่เซ็นเป็นเหลี่ยม ตีกรอบ  จะไม่มีหัวหรือเซ็น เช่น คล้ายสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม วงรี

นอกจากรูปทรงเรขาคณิต  บ่งบอกถึงความเป็นคนมีความคิดลุ่มลึก สมองดี มีความปราดเปรื่อง ใฝ่รู้  หัวไว  คิดเร็ว  ปัญญาดี

ลายเซ็นเสริม “ความเจริญ รุ่งเรือง”

 

 

เซ็นชื่อให้อยู่ในโซนสูง หรือมีการลากเส้นขึ้นไปอยู่ในโซนสูงบ้าง เพื่อสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรือง

(โซนสูง คือ ช่วงที่อยู่เหนือแนวบรรทัดที่เซ็นชื่อ) ผู้ที่เซ็นชื่อและนามสกุล

โดยมีการลากเส้นพุ่งขึ้นสู่โซนสูงหลายครั้ง มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยดี

มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง มีความคิดฝันชัดเจน มีชีวิตก้าวหน้าเป็นลำดับ

ลายเซ็นเสริม “ฐานะความมั่นคง”

 

ให้ขีดเส้นใต้ลายเซ็น ถ้าลากเส้นเป็นเส้นตรงๆ และยาวจากใต้ชื่อไปยังใต้นามสกุล คือ

ลากยาวจากตัวแรกของชื่อตัว ยาวไปจนถึงนามสกุล เป็นลักษณะที่ดี ส่งเสริมด้านความมั่นคงของฐานะความเป็นอยู่

จะมีอำนาจวาสนาดี มีบริวารแวดล้อม มีผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้วยดี มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี

ลายเซ็นเสริม “ ความรัก  เสน่ห์ลึกๆ ลับๆ ต่อเพศตรงข้าม ”

 

 

ลายเซ็นที่จะส่งเสริมเสน่ห์เป็นลายเซ็นที่ควรมีความกลมมน อ่อนช้อย ลายเส้นพลิ้วไหวต่อเนื่อง

ไม่เป็นเส้นแข็งๆ ไม่พุ่งตวัดเป็นมุมแหลม ออกกลมๆ ปิดล้อม  แต่ต้องระวังจะมีกิ๊กเยอะ นะครับ

ลายเซ็นเสริม “ความเด่นดัง”

 

       ลายเซ็น   ไมเคิล แจ็กสัน ( Michael Jackson)

ลายเซ็นที่มีลักษณะเป็นวงกลม หรือวงรี แต่กว้างคล้ายลูกโป่ง การเซ็นลากเส้นสายพลิ้วไหวเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล ไม่มีลักษณะตวัดอย่างรุนแรงหรือสะดุดขาดตอนเลย อีกทั้งยังเซ็นชื่อเป็นแนวตั้งตรง แนวโซนแหลมๆ หยักๆ บนมีความใหญ่โตเอิกเกริกอลังการ ลักษณะนี้ส่งอิทธิพลทางชื่อเสียง ความสำเร็จอันโดดเด่น 

    ท้ายลายเซ็น ไมเคิล ยังเซ็นให้มี ดอกจันทร์  * 

 หรือ พุที่แตกกระจาย ส่วนนี้ หมายถึง ถึงจะตาย

ก็ยังโด่งดังได้เช่นกัน

ลายเซ็นเสริม “ความสำเร็จในชื่อเสียงโดดเด่น”

 

ให้ดูตัวท้ายของนามสกุล หรือตัวท้ายของลายเซ็น (ถ้าเซ็นชื่อตัวเดียวก็ดูท้ายชื่อ)

ถ้ามีการลากหางที่ยาวออกไป ไม่ว่าจะลากยาวในแนวเส้นตรงหรือยาวเฉียงเอียงสูงขึ้น

ก็ถือว่าเป็นลักษณะของเส้นสายลายเซ็นที่ดี บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น


พยายามเซ็นโดยตวัดหรือลากเส้นออกไปอีกสักหน่อย เพื่อให้ได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายในอนาคต

           ตัวอย่างลายเซ็น สุดหล่อ สุดรวย ณเดชน์ คูกิมิยะ

 ลักษณะลายเซ็น ที่เซ็นได้ถูกหลักลายเซ็น โดยมีอักษรนำที่ชื่อและอักษร นำที่นามสกุล

เซ็นให้มีขนาดใหญ่และ  Balance กัน จึงส่งผลด้านการงาน การเงิน ผู้อุปถัมภ์ อยู่ในเกณฑ์ที่สมดุล

  ชื่อเสียง เกียรติยศ และรางวัลที่ได้รับจากแฟนคลับและประชาชนมากมาย  ซึ่งหลักการตั้งชื่อ ในขั้นสูงนี้

จะต้องใช้หลักการเซ็นชื่อ มาประกอบเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้สมบูรณ์แบบ  ใน  “การตั้งชื่อที่เป็นมงคลต่อชีวิต “

ลายเซ็นเสริมด้าน " จิตวิญญาณ "

ท่าน ดาไลย ลามะ ลายเซ็นสามารถบ่งบอกถึง  อารมณ์โกรธ  อารมณ์เกลียด 
อารมณ์เศร้า อารมณ์เจ็บปวด  หรืออารมณ์ทุกข์ทรมาน 
     การเซ็นที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณนั้นเกิดขึ้นที่    คิดว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ผมคิดอยู่ในใจท่านก็คงจะทราบหมดแล้ว 
ซึ่งท่านมีญาณวิถีที่เคยใช้อยู่อย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว  พระองค์ท่านสามารถมองทะลุปัญหาที่ยาก ๆ ต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว  เพราะญาณปฏิภาณของท่านมีพลังเฉียบคมมาก  มีญาณรอบรู้อย่างกว้างขวางมากจนกระทั่งเรียกได้ว่า
  ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาญาณที่มีความคล่องตัวสูงยิ่งในการเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ  ด้วยเหตุนี้เองประชาชน 
เป็นจำนวนมากจึงต้องการที่จะไปพบท่าน  ก็เพื่อต้องการให้ท่านช่วยกำจัดทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจของเขา
     พระคุณเจ้า  พระอาจารย์ทั้งหลาย    ได้เรียนรู้สิ่งที่อยากจะรู้  นำตัวเองเข้าไปสู่ความรู้นั้น ๆ ทั้ง ๆ
ที่ได้เคยมีความเครียดในระดับต่าง ๆ  และผูกพันธ์อยู่กับความรู้สึกเดิม ๆ ที่ผ่าน ๆ มาก็ตาม ก็ได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้น 
เพราะได้หันมายึดเอาการปฏิบัติตามวิถีพุทธเป็นวิถีชีวิตตราบจนทุกวันนี้  และมีลายเซ็นหรือลายมือที่ดูอ่อนโยน เมตตา ต่อประชาชนทั่วไ
อย่างเช่น
 
หลวงพ่อจรัญ
 
หลวงพ่ออลงกรต
 
ลายเซ็น " เสริมความรัก  "
ลายเซ็นสำหรับคนที่กำลังมีความรัก  ตกอยู่ในภาวะ In Love มักมีการออกแบบลายเซ็นที่มีรูปลักษณ์ของหัวใจ
หรือมีอักษร ที่เน้นด้านล่างที่ใหญ่ กลม แม้แต่การเซ็นแบบพลิ้วๆลวดลาย
 
 
 
 
ลายเซ็น " เสริมความเป็นศิลปิน  "
ลายเซ็นที่มีรูปภาพของชิ้นส่วนในงานที่ตนทำอยู่ จะเสริมความเป็นศิลปินมากขึ้น

เอลวิส

วอลด์ดิสนี่

 

                       

                          "  ชะตา ฟ้าลิขิต ให้เรามาเกิด  "

"  แต่หากเราจะลิขิตตัวเอง ก็ต้องเหยียบชะตาด้วยพฤติกรรมของตนเอง "

Visitors: 295,235